Logo Aseia Aseia Galicia - Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia

Proxectos

Actividades 2016

"PROGRAMA CONVIVE"

  Programa para a prevención de problemas de convivencia en familias con fillos/as adolescentes. A familia non é simplemente a suma de características individuais, senón a constitución dun sistema de relacións específicas entre os seus membros. Se falamos de familias con fillos e fillas en idade adolescente aparecen as dúbidas, as inquedanzas ante os cambios que se achegan. Educar é cada día mais difícil, vivimos nunha sociedade na que se non se verbalizan os conflitos e dificultades, pensamos que non existen. E neste marco chegan as relacións familiares durante a adolescencia, etapa na que se cambiarán os patróns de relación, polo que poderán aparecer desequilibrios na estrutura familiar e unha maior conflitividade. Dende ASEIA, queremos traballar na prevención daquelas problemáticas que se poden dar ao interior das familias con fillos e fillas adolescentes, para o cal presentamos o Programa CONVIVE, no que se traballa na prevención da aparición ou desenvolvemento de dinámicas familiares disfuncionais, creando un espazo para o encontro e a posta en común, tanto para nais, pais e/ou titores legais, como para os seus fillos/as adolescentes. Para máis información podes poñerte en contacto connosco a través do teléfono 633 253 023 ou e-mail aseia.convive@gmail.com

"PROGRAMA ALENTO"

  O "Programa ALENTO" de Atención de Dia para Menores en situación de Exclusión Social, que desenvolve ASEIA, recibiu o apoio novamente da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia a través das subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inslucións social, cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemente Rexional (2014-2020), e así como tamén da Área de Benestar do Concello de Ourense a través da súa Convocatoria de Subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia de Benestar Social do Concello de Ourense. Estes apoios insitucionais permiten a conitnuidade do programa no noso territorio. Este programa está dirixido a adolescentes que se atopan en situación de exclusión social e necesitan dun contexto no que recibir apoio e intervención profesional por parte de especialistas, de Acompañamento Educativo – Terapéutico, de Inserción Socio-Laboral, de Psicoterapia Individual, Grupal e Apoio Familiar, e de Mediación e Xestión de Conflitos. Trátase dun proxecto que pretende favorecer a transición entre a adolescencia e a vida adulta, dotando aos/ás adolescentes en situación de exclusión social, de recursos para xestionar a súa vida, a través dunha intervención especializada que ten en conta as súas necesidades reais como suxeitos dunha biografía problematizada, e como cidadáns/ás con aspiracións e dereito a un proceso de inclusión normalizador.

Actividades 2015

"PROGRAMA ALENTO"

  O "Programa ALENTO" de Atención de Dia para Menores en situación de Exclusión Social, que desenvolve ASEIA, recibiu o apoio da Área de Benestar do Concello de Ourense a través da súa Convocatoria de Subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia de Benestar Social do Concello de Ourense.
  Este programa está dirixido a adolescentes que se atopan en situación de exclusión social e necesitan dun contexto no que recibir apoio e intervención profesional por parte de especialistas, de Acompañamento Educativo – Terapéutico, de Inserción Socio-Laboral, de Psicoterapia Individual, Grupal e Apoio Familiar, e de Mediación e Xestión de Conflitos.
  Trátase dun proxecto que pretende favorecer a transición entre a adolescencia e a vida adulta, dotando aos/ás adolescentes en situación de exclusión social, de recursos para xestionar a súa vida, a través dunha intervención especializada que ten en conta as súas necesidades reais como suxeitos dunha biografía problematizada, e como cidadáns/ás con aspiracións e dereito a un proceso de inclusión normalizador.
  O apoio da área de Benestar do Concello de Ourense supón a continuidade do programa ALENTO no noso territorio.

Actividades 2014

"PROGRAMA ALENTO"

  O "Programa ALENTO" de Atención de Dia para Menores en situación de Exclusión Social, que desenvolve ASEIA, recibiu o apoio da Dirección Xeral de Familia e Inclusión da Xunta de Galicia a través da súa Convocatoria de Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social.

  Este programa está dirixido a adolescentes que se atopan en situación de exclusión social e necesitan dun contexto no que recibir apoio e intervención profesional por parte de especialistas, de Acompañamento Educativo – Terapéutico, de Inserción Socio-Laboral, de Psicoterapia Individual, Grupal e Apoio Familiar, e de Mediación e Xestión de Conflitos.

  Trátase dun proxecto que pretende favorecer a transición entre a adolescencia e a vida adulta, dotando aos/ás adolescentes en situación de exclusión social, de recursos para xestionar a súa vida, a través dunha intervención especializada que ten en conta as súas necesidades reais como suxeitos dunha biografía problematizada, e como cidadáns/ás con aspiracións e dereito a un proceso de inclusión normalizador.

  O apoio da Dirección Xeral de Familia e Inclusión supón un importante impulso para este apaixonante proxecto de ASEIA.

"ADOLESCENCIA POSITIVA : UNHA CUESTIÓN FAMILIAR"

PARTE II: ACTIVIDADES CON ADOLESCENTES

ASEIA, a través do programa "ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN FAMILIAR. Encontros formativos con Adolescentes ", ofrece a adolescentes que cursan estudios en secundaria, un espazo próximo onde poder formular e xestionar as dificultades, motivacións e intereses arredor do seu propio proceso de desenvolvemento,  de construción da súa identidade e de relación cos seus iguais, as súas familias e o seu entorno.

Este proxecto está financiado pola Deputación de Ourense a través do seu programa de subvencións para entidades prestadoras de servizos sociais.

ACCIÓNS FORMATIVAS

O programa "ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN FAMILIAR. Encontros formativos para Adolescentes" consta de tres accións formativas:

 • A importancia da educación afectivo sexual no desenvolvemento dunha identidade saudable (identidade real/identidade virtual e os novos tipos de relacións).
 • Condutas aditivas: Vellos medos e novas formas (as redes sociais).
 • Prevención da violencia e as súas manifestacións (ciberbullying, acoso virtual, sexting, etc.).

OBXECTIVOS

 • Promover o desenvolvemento das competencias precisas, para unha evolución saudable do adolescente.
 • Dotar ós adolescentes de coñecementos e ferramentas básicas que lles permitan abordar a súas relacións cunha maior seguridade.
 • Xerar espazos de encontro e confianza onde os adolescentes podan compartir e reflexionar en común sobre as súas experiencias, inquedanzas e intereses.
 • Informar ós adolescentes sobre temas de actualidade (novas tecnoloxías, condutas aditivas, prevención da violencia, sexualidade …), favorecendo o achegamento a vías de formación e información de calidade.

 

Actividades 2013

"ADOLESCENCIA POSITIVA : UNHA CUESTIÓN FAMILIAR"

PARTE I: ACTIVIDADES CON PAIS E NAIS

ASEIA, a través do programa "ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN FAMILIAR" ofrece ás nais e pais de pre-adolescentes e adolescentes que cursan estudios nos dous últimos anos de primaria ou en secundaria, un espazo próximo onde poder formular e xestionar as dificultades, motivacións e intereses arredor do seu proxecto de construción de familia e da relación cos seus fillos.

Este proxecto está financiado pola Deputación de Ourense a través do seu programa de subvencións para entidades prestadoras de servizos sociais.

ACCIÓNS FORMATIVAS

O programa "ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN FAMILIAR. Encontros formativos para Nais e Pais de Pre-Adolescentes e Adolescentes" consta de catro accións formativas:

 • A influencia das novas tecnoloxías no desenvolvemento da infancia e a adolescencia, e a súa influencia nas relación familiares.
 • Condutas aditivas: Vellos medos e novas formas
 • A importancia da educación afectivo sexual no desenvolvemento dunha identidade saudable.
 • Prevención da violencia e as súas manifestacións: Bullyng, Violencia de Xénero, Violencia Filio-Parental

OBXECTIVOS

 • Promover o desenvolvemento das competencias parentais, para unha evolución saudable da familia e dos seus membros.
 • Dotar as familias de coñecementos e ferramentas básicas que lles permitan abordar o desenvolvemento dos fillos con maior seguridade.
 • Xerar espazos de encontro e confianza onde os país podan compartir e reflexionar en común sobre as súas experiencias, inquedanzas e intereses na vivencia parental.
 • Informar ós país sobre temas de actualidade nas relacións familiares onde hai nenos e adolescentes (novas tecnoloxías, condutas aditivas, sexualidade,prevención da violencia, …), favorecendo o achegamento a vías de formación e información de calidade.